Skole

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Gjestebok

Vis alle innlegg (1)
HURRA:)
Adresse:
Strømgaten 1
5015 Bergen

Telefon:
55587300
Nettside:
www.khib.no
Email:
khib@khib.no
Org nr:
978615031

Fagfelt

 • 3D-design
 • Animasjon
 • Billedbok
 • Brukervennlighet
 • Design rådgivning og design management
 • Emballasje
 • Fakta- / saksillustrasjon
 • Flashutvikling
 • Foto
 • Illustrasjonsdesign
 • Inkubator
 • Interaksjonsdesign
 • Interiørdesign
 • Katalog/brosjyre
 • Logodesign
 • Møbeldesign
 • Motion graphics
 • Økodesign/miljødesign
 • Plakat/cover
 • Produktdesign
 • Skilt/informasjonssystem
 • Symboler
 • Tegneserier
 • Tekstildesign
 • Typografi
 • Utdanning
 • Visuell kommunikasjon
 • Webdesign

Om oss

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en av de to selvstendige nasjonale institusjonene som tilbyr høyere utdanning innen visuell kunst og design (den andre er Kunsthøgskolen i Oslo). Vi tilbyr høyeste utdanning i Norge på feltene kunst og design. Vår målsetning er at utdanningen skal være basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap. KHiB skal også være i forkant innen kunst- og designfaglig utviklingsarbeid og forskning. Vi ønsker å være aktiv i debatten om hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn. KHiB har også et fagtilbud innen etter- og videreutdanning. KHiB har ca 300 studenter og 100 ansatte.

Kunder

KHiB søker motiverte og kreative studenter. Opptak til designavdelingen skjer på grunnlag av realkompetanse. Det vil si at søkerne blir vurdert ut fra en rekke kriterier, som kreativitet, ambisjoner, designfaglig modenhet, refleksjon, evne til analytisk og konseptuell tenkning, samfunnsbevissthet, form- og fargesans, evne til tegning, skriftlig og muntlig formuleringsevne og samarbeidsevner. Du kan m.a.o. søke til KHiB uten å ha formell utdannelse som f.eks. videregående eller høgskole/universitet.

Vi er best på

Designutdanningene skal både gi solid grunnlag for profesjonsutøvelse og oppmuntre til nytenkning innen designfagene. De spenner fra teknisk beherskelse av ulike disipliner til utvikling av konseptuelle og strategiske ferdigheter. Til grunn for undervisningen ligger en aksentuering av design som problemløsing, med stor vekt på konseptutvikling. Høydepunktet i designåret ved KHiB er avgangsutstillingen i april, SUBSTANS. Den presenterer en stor bredde innen designfaget med et svært høyt profesjonelt nivå. Arbeidene spenner fra typografi, møbeldesign, interiør, løsninger i offentlige rom og digital animasjon. De siste årene har SUBSTANS-utstillingen vært vist ved Permanenten, Vestlandske kunstindustrimuseum.